SmartEye Privacybeleid

Geüpdatet op 8 september 2022

Welkom beste bezoeker, deelnemer aan de enquête, geïnteresseerde lezer: uiteraard vind jij je privacy enorm belangrijk en bent daarom geïnteresseerd in ons privacybeleid. Wij bij
SmartEye hechten ook veel belang aan jouw privacy en doen er daarom alles aan om hier op een correcte en verantwoorde wijze mee om te gaan. Vandaar dat wij hier ook op een duidelijke manier over willen communiceren, wij hebben alle relevante informatie met betrekking tot het omgaan met uw persoonsgegevens hieronder samen gevat.

Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ons gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit gaat over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

WAT KOMT ER AAN BOD IN HET PRIVACYBELEID?

Wie zijn wij?

Wij zijn SmartEye, met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 660/16 B-2610 Wilrijk, België en ingeschreven onder nummer 0542.740.338 bij de KBO.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dit wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en gebruiken. Dit ook op welke manier we het doen en waarom, dit wel steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wij zijn dus ook jouw aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot bijkomende informatie in verband met jouw persoonsgegevens.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van onze enquête en hier ook zijn persoonsgegevens achterlaat. Met iedereen bedoelen we personen van wie we weten wie ze zijn (je bent identificeerbaar).

We denken daarbij in eerste instantie aan onze klanten en ex-klanten. Maar ook de gebruikers van onze klanten die gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerkt SmartEye en waarom?

Voor het kunnen uitvoeren van deze marktenquête verwerkt SmartEye gebruikersgegevens. Dit zijn gegevens die direct aan je persoon gelinkt zijn, dit onafhankelijk van je producten of diensten. Zoals bijvoorbeeld je naam, je adres, je contactgegevens,…

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doeleinde te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn voor gegevens die we verkrijgen gedurende dit onderzoek zullen ongeveer een bewaartermijn hebben van een jaar. Zo hebben we de tijd om voldoende gegevens te verzamelen en deze op een goede en constructieve manier te verwerken. Daarnaast kunnen wij u garanderen dat deze gegevens binnen onze organisatie blijven en dus niet met andere partijen worden gedeeld.

Hoe kan ik SmartEye contacteren in verband met mijn privacy?

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot uw privacy of dit privacybeleid kan u contact opnemen met de verantwoordelijke op het volgende mailadres: privacy@smarteye.eu

Verder hebt u ten alle tijden het recht op inzage, aanpassing en het verwijderen van uw gegevens, ook dan kan u contact opnemen via het volgende mailadres: privacy@smarteye.eu