U surft nu gratis via een hotspot buiten uw abonnement

 • U surft gratis aan verlaagde snelheid voor maximum 2 uur op een locatie anders dan voorzien in uw abonnement;
 • Niet alle locaties zijn voorzien van correct draadloos internet; dit is een beslissing van de eigenaar/verhuurder
  Vindt u geen corresponderende hotspot; probeer dan zeker eerst de vaste netwerkaansluiting op uw kamer (netwerkkabel te koop bij elke mediawinkel en niet inbegrepen)

You are now using a free internet hotspot outside your subscription

 • You are freely browsing the internet with a lowered speed for maximum 2 hour on a location outside your subscriptions home location;
 • Not all locations have a correct wireless infrastructure; this is a decision of your landlord/building owner
  If you cannot find a proper corresponding hotspot; first try the fixed network connection located in your room (network cable not included and available in any media store)

Wat betekent dit?

 • U surft gratis aan verlaagde snelheid;
  om van de volledige snelheid te genieten dient u te verbinden met de hotspot of vaste netwerkverbinding die overeenstemt met uw abonnement
 • U wordt automatisch afgemeld na 15 minuten inactiviteit;
  ten opzichte van de normale 12u op uw thuis locatie
 • U kan maximum 2u aansluitend surfen zonder opnieuw te moeten aanmelden; er is geen beperking op uw abonnements thuis locatie
 • Het verbruikte volume wordt afgetrokken van uw beschikbaar maandelijks volume, voorzien in uw abonnement
 • Het gebruik van roaming wordt meegeteld in het aantal simultaan beschikbare sessies waarmee u gelijktijdig kan surfen; (bepalend hoeveel toestellen; laptop, gsm, tablet u simultaan kan gebruiken)

What does this mean?

 • You can use the internet at a lowered speed;
  To enjoy the comfort of a correct internet speed; please connect to the proper hotspot or wired network connection corresponding your subscription
 • You will be automatically logged-out from the internet after 15 minutes of inactivity;  this in comparison to the normal 12 hours foreseen in your subscriptions’ home location
 • You can only use the internet for a consecutive duration of maximum 2 hours without login on again; there is no limitation on the correct location linked to your subscription
 • The utilized internet volume will be deducted from your monthly available internet volume, foreseen in your subscription
 • The use of this connection counts as a session for the maximum allowed simultaneous sessions; (this limits the amount of devices you can use at the same time; laptop, cellphone, tablet)