ip_icon_04_InfoAls eigenaar bent u onze abonnee, maar voor uw gebruikers heeft de aansluiting een strikt individueel karakter.

Daarvoor zorgt onder meer ook onze gespecialiseerde helpdesk waar uw gebruiker bij problemen altijd terecht kan.  Mogelijke klachten van uw gebruikers komen dus ook nooit bij u terecht.

Eventuele problemen worden dan ook snel opgelost.